Dr. Alok Gupta Profile

Dr. Alok Gupta

Chairperson & Professor

Center for Studies in Hindi Language and Literature,

SCHOOL OF LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE STUDIES

Education Qualifications:

  • Ph.D.

Area(s):

  • Modern Hindi Literature, Comparative Literature, Indian Literature and Translation Studies

Publications (Books):

  • Premteertha (Stories) by NarendraModi,(Translation) Rajpal & Sons,Delhi,2014
  • Rachana aur Alochana Ka Vartaman Paridrishya Sanjay Prakashan, Delhi,2011
  • Gokul, Mathura, Dwarika(Noble) By Raghuveer Choudhary,(Translation) Radhakrishna Prakashan, Delhi 2010
  • Sahityano Samajik Sandarbh Parshwa Publication,Ahmedabad ,2005
  • Muktibodh : Yug Chetna aur Abhivyakti Bharat Pustak Bhandar,Delhi,2004